Welkom bij SequenziaDesign, of kort: SeqD. . SequenziaDesign richt zich vooral op ruimtelijk ontwerp waarbij echter ontwerp ook in een breder kader geplaatst kan worden en zodoende interdisciplinair benaderd kan worden. Zo is SeqD ook actief op het gebied van diverse media en kan SeqD een adviserende rol spelen.
[./mediapag.html]
[./advies01pag.html]
[./ruimtepag.html]
[./filos_seqdpag.html]
[./contactpag.html]
[./over_seqdpag.html]
[./over_seqdpag.html]
[./mediapag.html]
[./advies01pag.html]
[./colofonpag.html]
[./surfwijzerpag.html]
Jan C. Kapsenberg Architect
GARSTKAMPHOEK -- Gouden Randje sluitstuk Bijlmervernieuwing
[./portf01pag.html]
[./portf01pag.html]
[./garstkamphoek1pag.html]
[./garstkamphoek1pag.html]
[./linkspag.html]
[Web Creator] [LMSOFT]