[./homepag.html]
[./mediapag.html]
[./advies01pag.html]
[./ruimtepag.html]
[./filos_seqdpag.html]
[./contactpag.html]
[./filos_seqdpag.html]
[http://www.berlage-institute.nl]
[./publipag.html]
Wie is SeqD? – SequenziaDesign, of kortweg SeqD (U kunt dit bijvoorbeeld als Sek-dee uitspreken) is een ontwerpburo gevormd rond de projecten van architect Jan Kapsenberg. De naam SequenziaDesign is afgeleid van ‘sequentie’, dat ‘opeen-volging’ betekent en een rol speelt bij datgene waar SeqD voor staat. SequenziaDesign ziet het ontwerpen dan ook als onlosmakelijk verbonden met reeksen van gebeurtenissen en omstandigheden, waarbij – uiteraard – het ontwerpen zelf ook als een reeks van gebeurtenissen op te vatten is. in de ontwerpwijze van SeqD is de relatie ruimte-gedrag/handelen dan ook een dikwijls terugkerend thema. Waarmee tevens het tijdsaspect een rol speelt. Wat wil SeqD? – SeqD ziet het als uitdaging, om het ontwerpveld op een brede en eigentijdse wijze op te vatten waarbij samenwerking met andere disciplines als bijv. nieuwe media, sociologie en filosofie een belangrijke rol kunnen spelen. Hierbij neemt onderzoek naar maatschappelijke fenomenen een belangrijke plaats in. Zo’n onderzoek acht SeqD van groot belang om een ontwerp te kunnen genereren. Dit geldt evenzeer voor het opnemen van wensen uit het veld. De open benadering van SeqD impliceert tevens dat er vaak samengewerkt wordt met andere ontwerpers. Meer over de werkwijze en filosofie van SeqD: zie SeqD-Theorie. Wat doet SeqD? – De hoofdactiviteit bestaat uit architectonisch ontwerpen en onderzoek, maar daarnaast neemt SeqD ook ontwerpodrachten aan die niet strikt onder ruimtelijk ontwerpen vallen, zoals grafische vormgeving en fotografie. Ook treedt SeqD als adviseur op waar het gaat om het inrichten van de ruimte in samenhang met het gebruik ervan, waarbij nauwkeurig onderzoek uiteraard een belangrijke rol speelt. Jan C. Kapsenberg (NL-Geldrop 1961) is als architect opgeleid aan de TU Delft en heeft daarna een postdoctorale opleiding van twee jaar aan het Berlage Instituut te Amsterdam (thans in Rotterdam gevestigd) doorlopen. Aan deze enige in Nederland gevestigde post-doctorale architectuur-opleiding onderzocht Jan Kapsenberg de ruimtelijke effecten en omstandigheden die een rol spelen bij de mechanismen van het ontmoeten. Over het onderzoek aan het Berlage Instituut zijn diverse publicaties verschenen.
Jan C. Kapsenberg Architect
[./linkspag.html]
[Web Creator] [LMSOFT]