[./advies01pag.html]
[./ruimtepag.html]
[./filos_seqdpag.html]
[./contactpag.html]
[./over_seqdpag.html]
[./over_seqdpag.html]
[./adz01pag.html]
[./adz01pag.html]
[./adz01pag.html]
[./filos_seqdpag.html]
Media is – net als ruimte – een breed begrip. Grafische- en fotografische vormgeving vallen daar onder, maar ook nieuwe-media-installaties en internet. Zo kan SequenziaDesign fotografie en/of grafische vormgeving verzorgen maar vormt ook het onderzoeken en integreren van multimediale toepassingen in ruimtelijke omgevingen bij SeqD een punt van interesse. Waarbij opgemerkt dat deze toepassingen uiteraard het ruimtegebruik beïnvloeden. Zie ook SeqD-Theorie.
[./grafischpag.html]
[./foto01pag.html]
Jan C. Kapsenberg Architect
[./homepag.html]
[./publipag.html]
[./linkspag.html]
[Web Creator] [LMSOFT]