Intro. Bij de renovatie van de loopstraat die de torens van het door Joop van Stigt gebouwde complex Groenhoven verbindt, was het streven om tot een lichtere en daarmee veilig aandoende loopstraat te komen. Uitwerking. Gekozen is voor een kleur die zowel zacht als helder is èn recht doet aan het laat-modernistische karakter van de architectuur. Daar het menselijk oog het gevoeligst is voor geel (dat dus als lichter dan wit ervaren wordt), is voor een warme zachte tint geel gekozen. Daarbij zijn torennummers in grijs naast de torenentrees aangebracht om de herkenbaarheid en oriëntatie voor bezoekers te vergemakkelijken. Voorts is er een nieuw verlichtingsplan gemaakt. Dit plan hebben we aan de plaats van de aanwezige beveiligingscamera’s gerelateerd. Het idee hierbij is, om juist de plaatsen die minder goed door het blikveld van de camera’s gedekt zijn extra licht te geven om de veiligheid en het gevoel daarvan te vergroten. Daarnaast wordt rekening gehouden met extra verlichting bi entrees en brievenbussen en het met aanlichten zitbanken.
1999 Opdracht VVE ‘Groenhoven’, A’dam Zuidoost
[./wtheatre01pag.html]
[./erotman01pag.html]
[./tgvpag.html]
[./wbitd01pag.html]
[./erotman01pag.html]
[./gh_loopstraatpag.html]
[./wtheatre01pag.html]
[./musiccenterpag.html]
[./ehoven2000pag.html]
[./epan6_00pag.html]
[./ghout01pag.html]
[./tdt_01pag.html]
[./garstkamphoek1pag.html]
[./mediapag.html]
[./advies01pag.html]
[./ruimtepag.html]
[./filos_seqdpag.html]
[./contactpag.html]
[./over_seqdpag.html]
[./over_seqdpag.html]
[./homepag.html]
[Web Creator] [LMSOFT]