[http://www.3ggg.nl]
[./ghout02pag.html]
[./ghout03pag.html]
[./ghout04pag.html]
[./ghout02pag.html]
[./ghout03pag.html]
[./ghout04pag.html]
Algemeen Woningaantallen Stadsstraat Zichtvelden Info-Algemeen. De Vernieuwing Bijlmermeer is in volle gang en ook duidelijk zichtbaar. Echter, talloze bewoners zijn van mening dat deze vernieuwing niet overal even fijnzinnig plaatsvindt. Zoals in de oostelijke G-Buurt, waar bewoners van de torencomplexen Gouden Leeuw en Groenhoven en van het perifeer gelegen laagbouwgebied Geerdinkhof – tezamen het 3G-gebied – zich jaar en dag verweren tegen de plannen van het stadsdeel om ook hier de Bijlmerdreef en de ‘s-Gravendijkdreef te verlagen en ter plaatse van de gesloopte flat Grunder een buurt uit semi-gesloten bouwblokken te realiseren. Hetgeen ten koste gaat van beeldbepalend groen langs de ontsluitingszone van de 3G-woongebieden. De 3G-bewoners hebben diverse onderzoeksbureau’s ingeschakeld waarbij men laat zien dat er daadwerkelijk vanuit het veld meegedacht wordt met het stadsdeel Zuidoost. Jan Kapsenberg van SeqD heeft ruimtelijk onderzoek verricht, waarbij gekeken is naar woningaantallen, behoud van hoge Dreef en groen, zichtvelden vanuit de behouden flat Grubbehoeve en het 3G-gebied, bezonning en het wezen van een stadsstraat. Stadsstraat is een bij het stadsdeel erg geliefde term, waarbij de dreven voorzien zouden moeten zijn van bijna overal wandvormige langsbebouwing aan beide zijden, ook in het perifere gebied van de oostelijke 3G-Buurt. Zie ook www.3ggg.nl. Het uit het ruimtelijk onderzoek resulterende Concept Grunderhout laat zien dat er, rekening houdend met de wensen van zo’n 3000 bewoners en recht doende aan de oorspronkelijke insteek van de Vernieuwing Bijlmermeer om tot meer variatie te komen, er circa 100 woningen meer gerealiseerd kunnen worden dan in het plan Grubbehoeve-Grunder van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Het Concept Grunderhout is aan het stadsdeel gepresenteerd, en inzet geweest van talloze discussies. Het heeft vooralsnog geen doorslaggevende invloed op de politiek mogen hebben. Inmiddels is samenwerking gestart met toekomstige bewoners van Nieuw-Grunder om tot een voor alle partijen bevredigend resultaat te komen, ondanks de doorgezette dreefverlaging. Hierbij vormen de resultaten uit het Concept Grunderhout nog altijd de leidraad. Algemeen Woningaantallen Stadsstraat Zichtvelden
2003 Alternatief plan vernieuwing Bijlmermeer-G-buurt-Oost
[./ghout02pag.html]
[./tgvpag.html]
[./wbitd01pag.html]
[./erotman01pag.html]
[./gh_loopstraatpag.html]
[./wtheatre01pag.html]
[./musiccenterpag.html]
[./ehoven2000pag.html]
[./epan6_00pag.html]
[./ghout01pag.html]
[./tdt_01pag.html]
[./garstkamphoek1pag.html]
[./mediapag.html]
[./advies01pag.html]
[./ruimtepag.html]
[./filos_seqdpag.html]
[./contactpag.html]
[./over_seqdpag.html]
[./over_seqdpag.html]
[./homepag.html]
[./tdt_01pag.html]
[./epan6_00pag.html]
[Web Creator] [LMSOFT]